Start » Stärkt nätverk
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »

Stärkt nätverk

Vi samverkar med aktörer och instanser som påverkar frågor som berör näringslivet lokalt. Vi har som ambition att finnas med i de sammanhang där frågor som berör näringslivet i Östhammars kommun tas upp. Vi vill också öka och visa värdet av att vara med i den lokala företagarföreningen och visa det arbete vi gör gemensamt i Företag i samverkan.

Bland de insatser vi gjort/gör inom området kan nämnas:
  • samverkan och dialog med företagsfrämjande aktörer, kommunala förvaltningar och politiker, utvecklingsgrupper och föreningsliv, näringslivsorganisationer, skola, regionala nätverk, projekt m fl
  • administrativt och kommunikativt stöd till de fem företagarföreningarna
  • styrelseutbildningar för företagarföreningarnas styrelser och valberedningar
  • gemensamma träffar för företagarföreningarnas styrelser och valberedningar 1-2 ggr per år - för dialog och erfarenhetsutbyte
  • vi har tidigare varit medarrangör av frukostmöten för företagare, tillsammans med Östhammars kommun och Partnerskapet för ett förbättrat företagsklimat
/ 2019-12-18


Företag i Samverkan  

Upp

Upp