Start » Kompetens
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Kompetens »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »

Tillgång till relevant kompetens

Behov finns av att bidra till en bättre matchning av utbud och efterfrågan på kompetens. Likaså finns behov av kompetensutveckling inom företagen.

Kopplat till kompetensförsörjning finns även behov av bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur.

-----------------------------------------------------------------------------
Inom området kompetensutveckling och kompetensförsörjning jobbar Företag i samverkan bl a med:
  • vi är en av projektägarna till det ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens Nu, där ca 360 solo- och mikroföretag i Norduppland deltar (varav 138 från Östhammars kommun). Projektet har fokus på affärsutveckling och pågår t o m våren 2019.
  • vi sprider information om utbildningar som arrangeras i vår kommun av företagsfrämjande aktörer och jobbar även för att få fler utbildningar och träffar att ske lokalt, t ex Digitalakademin i regi av Almi och Google
  • vi har ett nära samarbete med NyföretagarCentrum Norduppland, som ger rådgivning och stöd till de som funderar på eller nyss har startat företag. NyföretagarCentrum träffar du hos oss på Tornvillan i Östhammar!
  • vi är medarrangör till den lokala Jobb- och utbildningsmässan, som genomfördes för första gången i mars 2018
  • vi bevakar infrastruktur- och bostadsförsörjningsfrågor - som starkt hänger ihop med företagens kompetensförsörjning. Bl a har vi lämnat remissvar på länstransportplan för Uppsala län. Vi har även gjort en skrivelse till Region Uppsala ang det tidigare förslaget om nedläggning av nattjouren. Vi har även framfört synpunkter på nya kollektivtrafiken till UL. För att attrahera rätt kompetens behöver Östhammars kommun vara en attraktiv plats att bo i och/eller pendla till och det är många områden som påverkar den attraktiviteten. Vi arbetar dessutom med projektet "Attraktiva och levande orter", för att tillsammans med föreningsliv, näringsliv och kommunen utveckla utemiljöer, serviceutbud, synliggörande osv. Allt hänger ihop - bra infrastruktur, bra handels- och serviceutbud, attraktiva miljöer osv bidrar till att göra det lättare att attrahera rätt kompetens!
  • genom vårt arbete i styrgruppen för Östhammars kommuns Tillväxtstrategi bevakar vi bl a frågor kring bostadsförsörjningen, som är ett av de områden som lyfts som högst prioriterat av företagare i kommunen för att underlätta kring kompetensförsörjning
/ 2019-01-09
Är du intresserad av att delta som utställare på den lokala Jobb- och utbildningsmässan den 7 mars 2019? =>Läs mer HÄR
 
 
/ 2019-01-09
Intresserad av kostnadsfri handledarutbildning?
Skolverket erbjuder kostnadsfri handledarutbildning för dig som arbetsgivare/dina medarbetare. Utbildningen är främst tänkt gällande handledning av gymnasieelever på arbetsplatser, arbetsplatsförlagt lärande (APL), men är också av värde när arbetsplatsen tar emot nyanställda, sommarjobbare, YH-elever eller praoelever.
 
Om vi får ihop en grupp om minst 10 personer från olika företag erbjuder sig Skolverket att komma till Östhammars kommun och genomföra utbildningen här hos oss. Utbildningen är antingen en heldag eller två halvdagar och planeras preliminärt till första halvan av mars. 
 
Anmäl intresse (ej bindande) snarast till kina@foretagisamverkan.se Ange samtidigt ungefär hur många deltagare som kan vara aktuellt från ditt företag
 
Att ta emot elever på praktik eller prao kan vara ett sätt att skapa intresse för din organisation och därmed jobba med framtida kompetensförsörjning. Tidigare deltagare har också sett ett stort mervärde i att träffa andra företag och utbyta idéer.
/ 2019-01-16


Må 2 sep
Gemensam träff för styrelserna i alla företagarföreningar
Prel kl 18.30. Save the date, inbjudan kommer!
To 26 sep
Handledarutbildning!

Kl 8.30-16 i Östhammar: Skolverkets handledarutbildning, fortbildning för att handleda elever när de ska göra apl (arbetsplatsförlagt lärande). Utb är även värdefull när ni tar emot nyanställda, sommarjobbare eller prao-elever

On 9 okt
Företagarträff - tema bygg, el, vvs
Kvällstid. Save the date - mer information kommer!
To 14 nov - On 13 nov
Företagarträff - tema transport, mark och entreprenad
Kvällstid. Save the date - mer information kommer!
Företag i Samverkan  

Upp

Upp