Start » Attraktiva och levande orter
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »
Attraktiva och levande orter


ETT SAMARBETSPROJEKT FÖR TÄTORTSUTVECKLING
 
Företag i samverkan är en ideell förening med sex medlemmar. De fem lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun arbetar, via den gemensamma arenan för dialog och samverkan, för ett hållbart näringsliv i Östhammars kommun.

Företag i samverkan är projektägare och projektet finansieras genom Leader Upplandsbygd, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Företag i samverkan.

Projektet är nu avslutat 2020, men kommer att leva vidare under året med olika insatser för det vi inte hann genomföra 2019 samt med 6 mindre lokala projekt som är beviljade under 2020.

Följ oss på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun.
Se även resultatet på allt vi genomfört på Youtube: Attraktiva och levande orter.

Du har väl inte missat vår tidningsbilaga i Annonsnytt? Du hittar tidningen genom att klicka här!

/ 2020-03-09
Bakgrund
Läs mer om varför vi sökte finansiering för ett stort projekt Läs mer »
/ 2018-09-04
Syfte
Syftet med projektet Läs mer »
/ 2018-09-04
Samverkan
Samverkan kan vara en framgångsfaktor Läs mer »
/ 2018-09-04
Vad är en fokusgrupp?
Vad är en fokusgrupp? Läs mer »
/ 2018-09-04
Ortsamordnare
Din lokala ortssamordnare Läs mer »
/ 2019-01-11
Finansiering
Hur finansieras projektet och de olika fokusområdena? Läs mer »
/ 2019-01-11
Följ oss
Information om projektet Läs mer »
/ 2019-01-11
Kontakta oss
Vill du kontakta oss Läs mer »
/ 2020-03-09


Företag i Samverkan  

Upp

Upp